Фирмен профил

"Балкан стийл инженеринг" ООД

НОВО! Производствена база за изработка и монтаж на метални конструкции.

Вижте повече

Балкан стийл инжинеринг ООД е създадена през 2002 год. като еднолично дружество с ограничена отговорност. Основния предмет на дейност на "Балкан стийл инжинеринг" ООД е търговия със стомана и стоманени изделия, определени процеси на студена обработка на метали, производство на метални профили за сухо строителство и изолационни панели.

Следвайки стратегията на компанията и в следствие на специфичните и различни по характер дейности, структурата на компанията е организирана и конструирана така, че да осъществява оперативна дейност при оптимизиране на всички вътрешофирмени процеси, произлизащи от цикъла доставка – производство – продажби. Оперативната структура на компанията показва ясно разграничаване на задължения и отговорности, и осигуреността на необходимите ключови специалисти за съответните позиции.

Всичко това е свързано и с обхвата на сертифицирането на компанията:

Търговските и производствени дейности са организирани в три самостоятелни бази - търговски център, метален сервизен център и арматурен двор, разположени на територията на кв. Казичене. гр.София. В двете бази се поддържат значителни складови наличности от разнообразни продукти. Компанията разполага със собствени товарни автомобили с цел доставка до клиента в рамките на 24 часа, както от Базите в гр. София, така и от стокови наличности, които се складират на пристанищата – Русе, Бургас, Варна. Предпоставки за увеличаване ръста на продажбите на “БСИ” като цяло при ниво на реализация за 2007г. средно 4000т/месечно, е доизграждането и новите инвестиционни проекти, реализиращи се в металният сервизен център.

Основни цели в стратегията на компанията са разширение на клиентската мрежа в страната и чужбина, повишаване нивото на обслужване на нашите уважавани клиенти, повишаване нивото на компетентност на мениджърският и технологичен състав по съответни програми за обучение, продължаване на инвестиционната политика, свързана с нови машини и технологии.

Като резултат от целите на нашето развитие е реализиращият се ръст на компанията за последните години с 20 – 22% годишно и прогнозите за увеличаване до 25% - 30%.

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА
ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ